گام نخست در تدوین مدل کسب و کار، چشم انداز!

نوشته شده در : 1396/2/20 0:26 (301 نمایش)

اولین گام برای تجاری سازی ایده ایجاد یک تجارت الکترونیک ، تدوین چشم انداز آن می باشد.

در چشم انداز تجارت الکترونیک حالت آیندهنگری وجود دارد، و با توجه به تصوراتی که از افق تجارت الکترونیک در ذهن است اقدام به تنظیم چشم انداز می شود و پس از آن رسالت تجارت الکترونیک که حالنگر است از چشم انداز استخراج و در آن به زمان حال پرداخته می شود.

 

چشم انداز مدل کسب و کار

 

یکی از مهمترین وظایف مدیران عالی سازمان، اعلام نظر در تدوین چشم انداز تجارت الکترونیک می باشد. در چشم انداز می بایست چیزی فراتر از اهداف مالی و اقتصادی منعکس شود. یک چشم انداز قوی و مناسب باعث هماهنگی بین کارکنان شده و موجب جذب سرمایه گذاران به سازمان می شود. وجود چشم انداز قوی، کارا و مناسب، علائمی را به بازار می فرستد که نشان دهنده توانایی سازمان جهت کسب رهبری بازار و تسلط بر بازار است. در چشم انداز، مقصد نهایی تجارت الکترونیک به صورت جامع، گسترده و آینده نگر بیان می شود. چشم انداز هر سازمان آرزوهای آینده آن سازمان را نشان می دهد و به عبارتی دیگر در چشم انداز یک سازمان میتوان بهترین وضعیت قابل تصور در آینده آن را مشاهده نمود.

در تدوین مدل کسب و کار در بخش رسالت سازمان، اطلاعات لازم از چشم انداز سازمان استخراج می شود.

سنگ بنای استراتژی تجارت الکترونیک برای دسترسی به آرمانهای در نظر گرفته در چشم انداز می باشد که در زمان حال حاضر با اهتمام تمامی پرسنل برای رسیدن به آن باید تلاش نمود.

 

 

 

 

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 

تجارت الکترونیک چگونه درآمد زایی می کند؟

نیاز مبرم صنعت سنگ به تجارت الکترونیک

تجاری سازی ایده راه اندازی کسب و کار دیجیتال در بازار سنگ

سه گام برای تدوین مدل کسب و کار در بازار سنگ

دومین گام در تدوین مدل کسب و کار، رسالت!

گام آخر در تدوین مدل کسب و کار، اهداف!

چهارمین تولید کننده سنگ ساختمانی جایگاه بیستم را در صادرات دارد

ایران بازنده بزرگ در بازار جهانی سنگ!!

هشت نکته طلایی برای موفقیت در کسب و کار الکترونیک
 

کلیدواژه ها: گام نخست در تدوين مدل کسب و کار، چشم انداز