گام آخر در تدوین مدل کسب و کار، اهداف!

نوشته شده در : 1396/2/20 1:16 (337 نمایش)

پس از تدوین چشم انداز و رسالت، سومین گام برای تجاری سازی ایده راه اندازی تجارت الکترونیک تعیین اهداف آن می باشد.

با توجه به رسالت تدوین شده برای تجارت الکترونیک خود می بایست آن را به اهداف قابل دسترسی تقسیم کرد که با دسترسی به این اهداف، تجارت الکترونیک در اجرای رسالت خود به موفقیت خواهد رسید. چشم انداز و رسالت تجارت الکترونیک هر دو به صورت کیفی بوده و ایده آل های ذهنی را به نمایش می گذارند و برای محقق شدن آن می بایست ایده های مدنظر را تبدیل به اهداف کمی قابل اندازه گیری نمود تا بتوان در حین پیشرفت کار با توجه به برنامه تنظیمی برای رسیدن به اهداف، میزان عملکرد سنجیده شود .اهداف تجارت الکترونیک را می توان بر حسب معیارهای مناسب به صورت عدد و رقم تبدیل نمود.

 

اهداف در مدل کسب و کار


مطابق استاندارد سابان (SABAN,2001) اهداف اصلی تجارت الکترونیک شامل سه بخش می شود، کههرکدام از این بخش ها خود از مجموعهای از اهداف فرعی و جزئی تشکیل شدهاند:

1- بهبود فرایندها: یکی از اهداف اصلی تجارت الکترونیک حذف فرآیندهای زاید و بهبود فرآیندهای موجود است.

2- کاهش هزینهها: یکی دیگر از اهداف اصلی تجارت الکترونیک کاهش هزینه و بهبود کارآیی است.

3- افزایش درآمد: یکی دیگر از اهداف تجارت الکترونیک افزایش فروش و درآمدزایی است.

در تعریفی دیگر دان و دان (DAN&DAN, 2000, PP 134-135) اهداف تجارت الکترونیک را به شرح زیر تعریف کردند:

1- رابطهسازی: به کمک تجارت الکترونیک میتوان ارتباطی پیوسته با مشتریان ایجاد نمود.

2- حضور بین المللی:با استفاده از تجارت الکترونیک میتوان به اهداف توسعه صادرات دست یافت.

3- کاهش هزینههای ارتباطی در بلندمدت: با استفاده از تجارت الکترونیک هزینه های تبلیغات و اطلاع رسانی به مشتریان با هزینه ای بسیار کمتر صورت می گیرد

4- دسته بندی مشتریان: با استفاده از تجارت الکترونیک دسته بندی مشتریان بر حسب آیتم های مختلف به راحتی امکان پذیر می باشد و با استراتژی در پیش گرفته می توان به هر دسته از مشتریان خدمات خاص خودشان را ارائه نمود.

5- دسترسی به بازارهای جدید: سهل الوصول ترین روش و گاهاً تنها راه برای دسترسی به بازارهای جهانی استفاده از تجارت الککترونیک است

 

 

 

 

 

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

تجارت الکترونیک چگونه درآمد زایی می کند؟

نیاز مبرم صنعت سنگ به تجارت الکترونیک

تجاری سازی ایده راه اندازی کسب و کار دیجیتال در بازار سنگ

سه گام برای تدوین مدل کسب و کار در بازار سنگ

گام نخست در تدوین مدل کسب و کار، چشم انداز!

دومین گام در تدوین مدل کسب و کار، رسالت!

چهارمین تولید کننده سنگ ساختمانی جایگاه بیستم را در صادرات دارد

ایران بازنده بزرگ در بازار جهانی سنگ!!

هشت نکته طلایی برای موفقیت در کسب و کار الکترونیک

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: گام آخر در تدوين مدل کسب و کار، اهداف!