اصول نورپردازی در محوطه فضای باز

نوشته شده در : 1396/3/13 2:0 (368 نمایش)

محوطه فضای باز نیز مانند هر فضای دیگری، عناصر محدود کننده و عناصر مستقر در خود را دارد که توسط آن ها قابل شناسایی می باشد و شخصیت کلی فضای باز تابع چگونگی و نظم حاکم بین این عناصر است. لذا، نور پردازی این عناصر در شب، در راستای حفظ و تقویت شخصیت این عناصر، یکی از الزامات نورپردازی است. عناصر و اجزای کالبدی تشکیل دهندە فضای باز عبارتند از کف، بدنه، سقف و عناصر مستقر در فضا. علاوه بر این موارد، رفتارها و فعالیت های جاری نیز، به عنوان عناصر غیرکالبدی، از اجزای اصلی محسوب می شوند که نقش بسیار مهم و کلیدی در ماهیت بخشی به فضای باز ایفا می نمایند. بنابراین در نور پردازی محوطه فضا های باز، این اجزا و عناصر هدف های اصلی نورپردازی محسوب می شوند. به طور کلی، عناصر محوطه فضای باز که می بایست به نورپردازی آنها توجه کرد، شامل سطوح، احجام و فضاها می باشند که کف، سقف و بدنه ها به صورت افقی و عمودی، سطوح تعریف کننده آن هستند. دیگر عناصر مستقر در فضا مانند گیاهان، مجسمه ها، آب نما و سایر مبلمان بیرونی نیز در واقع احجامی هستند که در فضا قرار دارند. در کنار دو مورد عنوان شده، فضایی که رفتارها و فعالیت ها در آن رخ می دهد نیز از دیگر عناصر فضای بیرونی هستند که می بایست مورد نورپردازی قرار گیرند.

 

اصول نورپردازی در محوطه فضای باز

 

روش های نورپردازی

طراح باید با توجه به نوع مواد استفاده شده در محوطه فضای باز و تاثیر نور در ترکیب رنگی آنها، بر حسب اصول نور پردازی تصمیم گیری نماید. روش های نورپردازی به طور کلی شامل موارد زیر می باشند. البته کاملاً بديهي است که معيارهاي طراحي روشنايي براي محوطه فضای باز بسيار متفاوت از طراحي روشنايي فضاهای داخلي است. اين تفاوت ها شامل موارد زير مي باشند:

1- تفاوت هاي مشخص در مقادير انعکاس، که در نهايت بر روي عواملي مانند ضريب يکنواختي و کارآيي تأسيسات روشنايي تأثيرگذار است.

2- ارتفاع نصب چراغ ها که معمولاً براي کار در محوطه فضای باز داراي اهميت مي باشد.

 

اصول نورپردازی در محوطه فضای باز

 

منبع نور

منابع نور (یا اصطلاحاً چراغ های) قابل استفاده در محوطه فضای باز از جنبه های مختلف به انواع متنوعی تقسیم می شوند. این منابع بسته به شکل انتشار نورشان به سه دسته نقطه ای، خطی و سطحی قابل دسته بندی هستند، که میتوانند بر اساس نحوه نصب نیز به دو دسته آشکار و  پنهان دسته بندی شوند. در مواردی که نمایان بودن منبع نور در فضا باعث خیرگی چشم شود و یا منظره نامطلوب و ناهماهنگی را با فضا ایجاد نماید، ترجیح بر آن است که منبع نور پنهان باشد و چنانچه منبع نور به صورت چراغ در فضا قابل مشاهده باشد، طراح می بایست به ظاهر تجهیزات نورپردازی در طول روز و هماهنگی آنها با سایر مبلمان مستقر در فضای محوطه توجه داشته باشد. در چنین حالتی، چراغ در طول روز می بایست به عنوان یک اثر هنری در فضا حضور داشته باشد. علاوه بر موارد مورد اشاره، رنگ و شدت نور در نورپردازی فضای محوطه باز باید بر حسب تأثیری که بر حال و هوای کلی محیط گذاشته می شود انتخاب شود، نورپردازی محوطه فضای باز از حساسیت خاصی برخوردار است، که می باید مورد تأمل بیشتری قرار گیرد.

 

اصول نورپردازی در محوطه فضای باز

 

موقعیت منبع نور

حضور منبع نور نسبت به هدف نورپردازی می تواند وضعیت های مختلفی به خود گیرد. تابش نور از بالا، پایین، مستقیم (از روبرو و از پشت سر) و زاویه دار (از بالا و یا پایین،) حالت هایی هستند که منبع نور خارج از عنصر مورد نورپردازی قرار گرفته است و اصطلاحاً نور از بیرون بدان تابیده می شود. در برخی موارد نیز منبع نور در خود عنصر کار گذاشته میشود که موجب روشنایی کل آن می گردد.

 

اصول نورپردازی در محوطه فضای باز

 

 

 

 

 

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 

 

اهمیت نور پردازی نما ساختمان

تعاریف نور پردازی

انواع نور پردازی

نحوه نور پردازی بر سطوح مختلف

نمونه ای از نور پردازی طراحی شده

چهار توصیه برای تزئین حمام و سرویس بهداشتی

مُد در صنعت سنگ طی سال 2017 به کدام سو می رود؟

نما ساختمان با طراحی به سبک رمی

با کمترین هزینه چگونه بهترین خرید سنگ را انجام دهیم؟

سنگ خوب چه سنگی است؟

چه سنگی برای نمای خارجی ساختمان مناسب است؟

 

 

 

 

 

 

 

با ارائه انتقادات و پیشنهادات خود ما را در بهبود عملکردمان راهنمایی کنید

 

کلیدواژه ها: اصول نورپردازي در محوطه فضاي باز