مناقصه خرید و نصب سنگ مرمر سبز

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/1/28 18:4 (171 نمایش)


اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل قصد خرید  سنگ پلاک مرمر سبز از نوع درجه یک و ممتاز برای  نصب بر دیوارهای داخلی شبستان آستان مقدس امام زاده عبدالله (ع) اسکو محله را دارد. مبلغ برآورد اولیه همراه با مصالح : 2.000.000.000 ریال (دو میلیارد ریال )می باشد و افراد شرکت کننده در این مناقصه می بایست ده میلیون تومان سپرده پرداخت نمایند که با مراجعه به واحد مالی اداره اوقاف  شهرستان آمل میتوانند فیش  قابل پرداخت را دریافت نمایند 
مدت انجام این پروژه 60 روز برآورد شده است.
مهلت ارائه پیشنهاد :تا ساعت 14 روز 1شنبه مورخ 96.2.3 می باشد
بازگشایی مناقصه : روز 2شنبه 96.2.4 ساعت 10 صبح
محل اجرا : آمل ، شهر امام زاده عبداله -آستان مقدس امام زاده عبدالله ع اسکومحله
متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره های 3-44226052 واحد توسعه و عمران تماس حاصل نمایند.

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مناقصه خريد و نصب سنگ مرمر سبز