مزایده فروش مرمریت سفید بوژان

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/4 9:5 (162 نمایش)

شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان بابل آگهی مزایده مال منقول نوبت اول اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به فروش اموال متعلق به محکوم علیه میثم واثقی در حق مصطفی بابایی درزی روز شنبه در تاریخ6/3/96 ساعت 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش سنگ تراورتن کرم رنگ مقدار 300 مترمربع به ارزش مترمربعی 700000 ریال کلا به ارزش 210,000,000 ریال و سنگ 40 در 40 مرمریت سفید به مقدار 200 مترمربع ارزش هر متر 400000 ریال کلا 80000000 ریال و سنگ 20 در 30 مرمریت سفید بوژال مقدار 250 مترمربع هر مترمربع 300000 ریال کلا 75000000 ریال و سنگ تراورتن کرم 40 درجه ۲ مقدار 100 مترمربع ارزش مترمربعی 550000 ریال کلا 55000000 ریال را جمعا 420000000 ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد نمود ضمنا هر گونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد.

اجرای مدنی دادگستری بابل

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش مرمريت سفيد بوژان