مزایده فروش تراورتن سفید رامشه

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/4 9:6 (167 نمایش)

در پرونده 950309 اجرای الف ج ح ه محکوم علیه حسن کارگر محکوم است به پرداخت مبلغ 877293520 ریال در حق محکوم له خان محمد همایون فرزند ولی و مبلغ 35700000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت که در همین راستا 940 مترمربع سنگ تراورتن ساختمانی سفید و کرمی توقیف و توسط کارشناس به شرح ذیل ارزیابی گردیده است:

سنگ تراورتن نمای ساختمانی مذکور مربوط به معدن رامشه اصفهان با عرض 40 سانتی متر و ضخامت 16 میلیمتر و به رنگ سفید و کرم بوده که با توجه به بررسی کیفیت و استعلام قیمت نمونه سنگ مذکور از فروشگاه های سنگ در سطح شهر شیراز قیمت هر متر مربع سنگ فوق الذکر برابر 650000 ریال معادل 65000 تومان و برای 940 مترمربع جمعا 611000000- 650000 * 940 ریال برآورد می گردد و نظریه کارشناسی مصون از تعرض مانده که از طریق مزایده حضوری در تاریخ18/2/1396 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری مرودشت به فروش می رسد کسانی که در روز مزایده بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف حداکثر یک ماه بعد وصول می گردد. کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ظرف پنج روز قبل از روز مزایده از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

97/ م. الف- مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری مرودشت سلمان غلامی

کلیدواژه ها: مزايده فروش تراورتن سفيد رامشه