مزایده فروش 800 متر مربع تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/2 21:31 (232 نمایش)

اجرای احکام شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان در نظر دارد در پرونده کلاسه 950453 له مهدی قد بیگی علیه خورشید خراسانی اموال مطروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و حضوری به فروش برساند.

ردیف

نام کالا

متراژ

ارزش جزء (ریال)

ارزش کل (ریال)

1

سنگ تراورتن درجه 2 تجره حاجی آباد

500 متر مربع

270/000

135/000/000

2

ستگ تراورتن شکلاتی کاشان شمش

292 متر مربع

330/000

96/591/000

3

جمع کل: دویست و سی و یک میلیون و پانصد و نود و یک هزار ریال (231/591/000 ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایده در روز سه شنبه مورخ96/5/10 ساعت 10 در محل سمنان شهرک غرب سنگ فروشی کیا برگزار خواهد شد. نظر به اینکه نوبت دوم مزایده می باشد وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت ( به هر میزان ) را پیشنهاد و 10٪ مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و مابقی وجه را ظرف مهلت یک هفته به حساب سپرده دادگستری سمنان واریز نماید در غیر این صورت وجه سپرده ایشان بعد از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و بعد از واریز وجه نسبت به رفع توقیف اموال طبق مقررات اقدام خواهد شد.

 

 

 

کلیدواژه ها: