مناقصه خرید 1500 تن سنگ لاشه

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/4 12:22 (230 نمایش)

 

شهرداری آبادان در نظر دارد از محل اعتبارات جاری و درآمد های عمومی خود سنگ لاشه

مورد نیاز پارک های اروند و بهمنسیر را از طریق مناقصه خریداری نماید لذا پیمانکاران توانمند که در امر تهیه و تأمین این قبیل مصالح فعالیت دارند به منظور کسب اطلاع بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می توانند همه روزه به استثناء ایام تعطیل به مدت حداکثر ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به امور قرارداد های این شهرداری مراجعه نمایند.

 

ردیف

نوع مصالح

واحد

مقدار

مدت تحویل

برآورد اولیه (ریال)

میزان سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

1

سنگ لاشه تراورتن

تن

750

دو ماه

 1/440/000/000

  72/000/000

2

سنگ لاشه گرانیت

تن

750

دو ماه

  363/750/000   

    18/187/500

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری می تواند تا میزان 25٪ مصالح مورد نظر را کاهش و یا افزایش دهد.

شهرداری در رد با قبول پیشنهادات مختار می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان

www.abadan.ir

کلیدواژه ها: