مزایده فروش سنگ مالن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/18 1:55 (255 نمایش)

 

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بوانات قصد مزایده اموال ذیل را دارد.علاقه مندان ظرف مدت یک هفته می توانند قیمت پیشنهادی خود را
در پاکت در بسته به دانشگاه آزاد اسلامی بوانات تحویل دهند.

 

قیمت کل(ریال)

متراژ یا تعداد

قیمت واحد

(متر مربع)

نوع

14/000/000

70

200/000 

سنگ مالن ابعاد 30*15

11/250/000

 

75

150/000

سنگ کف ابعاد 40*20

3/750/000

 

3 عدد

12/500/000

 

بخاری دسته دوم از نوع انرژی(بزرگ)

62/750/000

 

 

جمع کل

 

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بوانات

دکتر مجید شبان

 

کلیدواژه ها: