مزایده فروش چهل عدد سنگ زیر پله

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 10:53 (268 نمایش)

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شاهرود در نظر دارد در پرونده کلاسه 960281 اجرایی له علی معماران علیه شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلو بال با توجه به عدم تادیه مبلغ محکوم ،به میزان 24765815 ریال در حق محکوم له و مبلغ -ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت یک عدد مخزن آب و یک دستگاه اتونیر و سنگ زیر پله . کف پله و موزاییک با مشخصات ذیل را از طرق مزایده حضوری به فروش برساند کارشناس مربوطه مشخصات و قیمت آنرا به شرح ذیل اعلام نمودند.

1- یک عدد مخزن استوانه ای آب حدودا 5000 لیتری_قطر1/5 متر و طول سه متر) ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت دو میلی متر-مستعمل- دارای شکاف از کف به مبلغ 2500000 ریال

2- یک دستگاه اتونیر (مخلوط کن بتن) ساخت شرکت محرک ساخت شرکت ماشین کهن- دارای 4چرخ لاستیکی معیوب جهت جا به جایی- بدون موتور-دارای جک هیدرولیکی و با کت- با ظرفیت مخزن حدودی 2500 لیتری- زرد رنگ و مستعمل و به مبلغ 39500000 ریال

3- 40 عدد سنگ کف پله به ابعاد 135 در 35 سانتی متر از قرار متر مربعی450000 ریال برابر 212625 ریال کلا به مبلغ8505000 ریال

4- 40 عدد سنگ زیر پله ( از قرار متر مربعی250000 ریال) برابر 50625 ریال کلا به مبلغ 2025000ریال

5- 200 عدد موزاییک 40 در 40 سانتی متر قیمت هر عدد موزاییک (از قرار متر مربعی 80000 ریال) برابر 12800 ریال کلا به مبلغ 2560000 ریال

علیهذا به نظر کارشناسی با توجه به وضعیت فعلی مجموع دستگاه های فوق را به میزان25090000 ریال (دو ملیون پانصد و نه هزار تومان) تعیین میگردد لذا طالبین میتوانند 5روز قبل از برگذاری مزایده جهت ملاحظه اموال مذکور به این اجرا مراجعه نمایند.مزایده از مبلغ کارشناسی اغاز شده و حضوری میباشد هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد شد که می بایست ده درصد ثمن مزایده را نقدا پرداخت و الباقی ثمن را حداکثرظرف ده روز پس از برگذاری مزایده پرداخت نماید . پس از پرداخت کل مبلغ و تشریفات قانونی نسبت به نقل و انتقال اموال مربوطه اقدام خواهد شد هرگونه هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد. چنانچه برنده مزایده در موعد مقرر الباقی ثمن مزایده را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.مکان مزایده دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شاهرود(مستقر در دادگستری) زمان مزایده روز سه شنبه 1396/5/31  ساعت8/30  الی 9 صبح

978-منشی شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود- آزاده کاظمی

 

 

 

کلیدواژه ها: