مزایده فروش سنگ تراورتن سفید موج دار همراه با سنگ تراورتن شکلاتی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/24 13:30 (1002 نمایش)

به موجب پرونده اجراییه شماره 960693 اموال متعلق به آقای حسن عبدالرحیمی که عبارتست از

1- سنگ تراورتن سفید موج دار

2- سنگ تراورتن شکلاتی

3- سنگ درپوش

در قبال طلب آقای بهرام حسنی اقدم توقیف و طی تشریفات قانونی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده و کارشناس محترم چنین اظهار نظر نمودند با توجه به وضعیت اقلام قیمت سه ردیف بالا مبلغ 22/290/000 ریال برآورد گردیده و اموال توقیفی روز یکشنبه مورخ1396/6/12 ساعت 10 الی 12 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شورا به فروش خواهد رفت مزایده از قیمت پایه شروع و به آخرین و بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار واگذار خواهد شد.10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس دریافت خواهد شد و برای بقیه 30 روز مهلت داده خواهد شد که در صورت انصراف یا عدم پرداخت مزایده تجدید و سپرده واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند.

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مرند-غیرتی

 

 

 

کلیدواژه ها: