مزایده فروش انواع سنگ گرانیت، مرمیت و تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/13 13:27 (285 نمایش)

در پرونده کلاسه 900199 آقایان 1-رضا 2-کوروش هر دو رحیم پور در اجرای نیابت دادگستری بوکان محکوم گردیده است به پرداخت مبلغ 1/554/392/641  ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له کریم نظری و غیره و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که محکوم له در اجرای مقررات اجرای احکام مدنی مقداری سنگ نما را معرفی نموده که با حضور نماینده دادستان به مزایده گذاشته می شود

1-سنگ گرانیت نهبدان هر متر 100/000 تومان

2-سنگ گارنیت پله شکوفه هر متر 65/000 تومان

3-مرمریت اطلس هر متر 75/000 تومان

4-مرمریت 40 طوبی گوهره هر متر 33/000 تومان

5-تراورتن شکلاتی هر متر 55/000 تومان

6-پله مرمریت نمین هر متر 110/000 تومان

7-تراورتن بیموج عباس آباد هر متر 40/000 تومان

8-گرانیت مشکی چایان هر متر 60/000 تومان

تاریخ مزایده مورخه روز چهارشنبه 1396/6/29  ساعت 10 صبح الی 12 ظهر مکان مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بانه

برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت پیشنهادی خود را اعلام و مبلغ ده درصد آن را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و ظرف یکماه پس از برنده شدن در مزایده باقی مانده مبلغ تادیه نماید در صورت انصراف وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی پس از کسر هزینه های مزایده و هزینه اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد.

نجم الدین محمدی-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بانه

 

 

 

کلیدواژه ها: